Đơn hàng nội địa

Thay đổi sản phẩm

Thay đổi sản phẩm trước thời điểm phát hoa và quà tặng dự kiến 06 giờ (hoặc khi sản phẩm chưa được thiết kế): Được chấp nhận và không tính phí.

Điều kiện: người gửi thông báo thay đổi qua điện thoại trực tiếp về nơi đặt hoa hoặc về tổng đài Hoa và Quà và qua khẳng định bằng email.

Thay đổi sản phẩm trước thời điểm phát hoa hoặc quà dự kiến 03 giờ (hoặc khi sản phẩm đã được thiết kế - trong trường hợp hoa và sản phẩm được thay đổi có tại trung tâm hoa và quà): Được chấp nhận và có tính chi phí. 

Điều kiện: người gửi thông báo thay đổi qua điện thoại trực tiếp về tổng đài Hoa và Quà và qua khẳng định bằng email.

Không chấp nhận thay đổi sản phẩm khi ngay trước thời điểm phát.

Trong trường hợp sản phẩm mới có giá trị nhỏ hơn giá trị sản phẩm đã đặt, Hoa và Quà không hoàn trả lại tiền chênh lệnh. Trong trường hợp sản phẩm mới có giá trị lớn hơn sản phẩm đã đặt, người gửi phải thực hiện việc thanh toán giá trị chênh lệch, cộng với phí thay đổi (áp dụng cho việc thay đổi sau khi sản phẩm được thiết kế) tại nơi đặt hoa hoặc tại VP Hoa và Quà. Việc thực hiện chuyển phát điện hoa và quà sẽ được thực hiện sau khi việc thanh toán hoàn tất.

Thay đổi địa chỉ

Thay đổi địa chỉ trước thời điểm phát hoa và quà dự kiến 02 giờ (hoặc khi sản phẩm chưa chuyển đi): 

Được chấp nhận và không tính phí. 

Điều kiện: người gửi thông báo thay đổi qua điện thoại trực tiếp về nơi đặt hoa hoặc về tổng đài hoa và quà và qua khẳng định bằng email.

Hoa và Quà sẽ không hoàn lại tiền chênh lệch nếu hành trình giao hoa và quà tặng mới ngắn hơn hành trình trong đơn đặt hàng; trường hợp hành trình mới dài hơn hành trình trong đơn đặt hàng thì khách hàng phải trả tiền chênh lệch. Trong trường hợp này, người gửi phải thực hiện việc thanh toán giá trị chênh lệch, cộng với phí thay đổi được quy định tại biểu giá cụ thể trong từng thời điểm tại bưu cục nơi đặt hoa hoặc Bên A. Việc thực hiện chuyển phát điện hoa và quà tặng sẽ được thực hiện sau khi việc thanh toán hoàn tất.

Lưu ý: Toàn bộ việc phát hoa và quà tặng sẽ được người phát liên lạc trực tiếp với người đặt hoa, quà tặng/người nhận hoa, quà tặng để thỏa thuận phương cách tốt nhất để giải quyết.

Quy định về hoãn, hủy bỏ đơn hàng:

Quý khách hàng có thể hoãn, hủy bỏ đơn hàng hoa và quà đã đặt bằng cách gọi điện thoại về nơi đã đặt hàng hoặc tổng đài Hoa và Quà và bắt buộc khẳng định qua email. Quý khách hàng có thể hoãn, hủy đơn hàng trong thời gian 04 tiếng đồng hổ trước khi chuyển phát đối với điện hoa nội địa, và 12 tiếng đồng hồ trước thời điểm chuyển phát và (hoặc) trước 15 giờ chiều từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (tùy điều kiện nào đến trước – thời gian tính theo múi giờ nơi đến). Trường hợp không có email thì phải trực tiếp đến đại lý đã đặt hoa hoặc văn phòng Hoa và Quà để hoãn, hủy bỏ.

Phí hủy đơn hàng điện hoa, quà tặng nội địa là 50.000 VNĐ

Đơn hàng quốc tế.

Chấp nhận sự thay đổi điện hoa, quà tặng quốc tế trước thời điểm giao hoa 24 giờ.

Phí hoãn đối với điện hoa, quà tặng quốc tế là 5 USD/lần.

Phí hủy điện hoa, quà tặng quốc tế (nếu chấp nhận) là 20 USD/lần.

Tuy nhiên, việc thay đổi hạn chế trong một số khu vực, một số điều kiện nhất định. Vui lòng liên hệ trực tiếp về văn phòng của chúng tôi để được thông tin chi tiết hơn.